Får du det du betaler for?

Finn ut hva din leverandør faktisk leverer av hastighet til deg.

For å få et korrekt resultat med bredbåndstesten

  • En maskin fra samme husstand av gangen
  • Slå av unødvendig programvare
  • Avslutt alle tjenester som krever båndbredde
  • Har du Mobilt bredbånd? - Test da på forskjellige steder

Forsøk gjerne å måle kapasiteten til ulike tider på døgnet, slik at du
oppnår et representativt gjennomsnitt.

din hastighet

Fiber til bedrifter

Bredbåndsguiden dekker gapet mellom leverandør og kunde. Vi har hjulpet mange med valg av rett løsning innefor Fiber, VPN, telefoni og betalingsløsninger.
Snakk med en rådgiver om dine fibermuligheter

Fiberaksess

Fiberoptikk er det systemet der lys ledes gjennom en kabel. En produktløsning med fiber innebærer ofte store besparelser både i faste og variable kostnader.
Les mer om fiberaksess